Program for basiskursus i biavl – del 1

07. januar 2019

Program for ”Basiskursus i Biavl”, del I-A og del I-B på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Kurset holdes over 2 weekender, del I-A i weekenden lørdag den 23. og søndag den 24. februar. Del I-B holdes i weekenden lørdag den 30. og søndag den 31. marts.

Prisen for hele kurset er 4.225 kr. inkl. moms, der dækker undervisning, forplejning samt indkvartering på enkeltværelser i skolens kursusafdeling.

 

DEL I-A (23.-24. februar)

Lørdag den 23. februar

Kl. 9.30 Velkommen v. kursuslederen

Kl. 9.40 Præsentation af kurset og deltagerne v. Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening

Kl. 10.15 Biavlens mangfoldighed i Danmark v. Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Hvad må man og hvad skal man? v. Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.15 Ekskursion til nærliggende bigård v. kursuslederen

Kl. 17.30 Aftensmad

Kl. 19.00 Oplæg til fortsat samarbejde og socialt samvær v. biavler Erling Atzen

 

Søndag den 24. februar

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 8.30 Årets gang i bigården v. biavler Erling Atzen

Kl. 11.00 Biernes naturhistorie v. biavler Per Carton

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Biernes naturhistorie (fortsat)

Kl. 15.00 Kaffe og afslutning på del I-A

 

DEL I-B (30.-31. marts)

Lørdag den 30. marts

Kl. 10.00 Ankomst, indkvartering og kaffe v. kursuslederen

Kl. 10.15 Bistader og bigårde m.m. v. biavler Klaus Langschwager

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Bistader og bigårde m.m. (fortsat)

Kl. 14.15 Dissekering af honningbier v. Eigil Holm

Kl. 15.15 Kaffe

Kl. 15.30 Dissekering af honningbier (fortsat)

Kl. 17.00 Aftensmad

Kl. 19.30 Oplæg til hjemmeopgave. Tema: Hvor vil du hen med din biavl? Tovholder erhvervsbiavler Ivan Nielsen

 

Søndag den 31. marts

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 8.30 Hvordan skaber jeg en sund drift i min biavl? v. erhvervsbiavler Ivan Nielsen

Kl. 10.00 Kaffe

Kl. 10.15 Sygdomme og skadedyr, forebyggelse og bekæmpelse v. Ole Kilpinen, konsulent i Danmarks Biavlerforening

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30 Varroa – biologi og bekæmpelse indpasset i driftsformen v. Ole Kilpinen, konsulent i Danmarks Biavlerforening

Kl. 15.00 Kaffe, afslutning og kursusevaluering v. kursuslederen

 

Yderligere oplysninger

Du kan se detaljeret program på www.dalumlandbrugsskole.dk

Yderligere oplysninger om basiskursus i biavl fås hos konsulent Asger Clausen, Dalum Landbrugsskole, på ac@dalumls.dk

 

Tilmelding

Tilmelding til Basiskursus i biavl kan ske til Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole, på tlf. 63 13 27 11 eller på mail mh@dalumls.dk