Sommerferielæsning på vej

15. juli 2020

I dagene 17.-23. juli bliver det nye nummer af tidsskriftet omdelt. I dette nummer kan du blandt andet læse en interessant artikel om honningbier som miljøvogtere. Danmarks Biavlerforening deltager i EU-projektet INSIGNIA, som skal undersøge mulighederne for at bruge honningbier til at monitere for hvor meget pesticid der findes i miljøet. Det første års resultater har vist, at honningbierne er fantastiske til at monitere for fremmede stoffer i miljøet. En af de store overraskelser er, at der også bliver fundet stoffer, som ikke har været i brug i mange år.

Desuden kan du læse om, hvordan du ved at indsamle frø fra vilde planter kan være med til at skabe et blomstrende landskab. I artiklen kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil samle frø fra vilde planter.

Sammen med tidsskriftet modtager du folderen om den invasive asiatisk gedehams. Asiatisk gedehams er i 2019 blevet fundet i Hamborg, og den nærmer sig derfor den danske grænse. Folderen beskriver asiatisk gedehams´ levevis og udseende.

Danmarks Biavlerforening og Miljøstyrelsen samarbejder om overvågning af asiatisk gedehams, og formodet observation af asiatisk gedehams kan sendes til Danmarks Biavlerforening (dansk@biavl.dk) med fotodokumentation eller fundet kan indrapporteres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.invasive-arter.dk

 

Tidsskriftets overskrifter

 • Nedtælling til DM i honning
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Honningbier som miljøvogtere
 • Banket for bier
 • Saml et blomstrende landskab
 • Stenhumle
 • Bier som lampebyggere
 • 1800-tallets biavl i tal
 • Videregående uddannelse i biavl
 • Annoncer
 • Møder
 • Gaveæske til honning