Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder

24. maj 2023

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har i fællesskab afgivet høringssvar til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder.


< TILBAGE