Høring vedr. udkast til Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer

Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til nyt udkast til vejledning om mærkning af fødevarer.
Vi konstaterer, at der på flere områder er sket en præcisering omkring mærkning af honning, hvilket vi hilser meget velkommen. Vi skal i den forbindelse understrege, at honning er et naturprodukt, og således kan der med produktion af honning alene henvises det sted, hvor honningen har sin oprindelse.


< TILBAGE