Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter

12. januar 2023

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har i fællesskab afgivet høringssvar på den danske implementering af CAP-planen.


< TILBAGE