VERDENSMÅL

UNDP, der er FN´s udviklingsorganisation, har udpeget fem verdensmål, som biavlen på verdensplan kan være med til at fremme. De udpegede verdensmål er: 1: Fattigdom, 2: Sult, 8: Bæredygtig økonomisk vækst, 13: Klima og 15: Biodiversitet. Men hvad betyder verdensmålene for danske biavlere?

Du kan herunder se eksempler på, hvordan biavlen understøtter verdensmålene, eller hent artiklen om verdensmålene og biavlen.

Verdensorganisationen Apimondia, som Danmarks Biavlerforening er en del af, har udgivet publikationen “Beekeeping contributes to achieve the Sustainable Development Goals”. Publikation er tænkt som et redskab for beslutningstagere eller enhver, der er interesseret i at forstå og lære om alle de mulige bidrag, som biavl kan tilbyde til opnåelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG).

Læs hele publikationen her.


FATTIGDOM

Målet er klart: Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. Gennem årene har danske biavlere været med til at  fremme biavl i verdens fattigste lande, og i Danmark spiller biavl blandt andet en vigtig rolle i socialøkonomiske projekter.

LÆS MERE

SULT

Stop sulten og skab bedre fødevaresikkerhed er budskabet i det andet verdensmål. Biernes produktion af honning giver en energirig fødevare, men langt vigtigere er biernes bestøvning af vores fødevarer.

LÆS MERE

VÆKST

FNs verdensmål nr. 8 skal sikre en bæredygtig produktion med fuld beskæftigelse og anstændige arbejdsforhold. Biavl er grundlag for vækst og iværksætteri. Der er ikke alene tale om vækst, men også vækst inden for det grønne område.

 

LÆS MERE

KLIMA

Verdensmålet om klima fokuserer på, at vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Landbrugets produktion af fødevarer er en af de ting, der påvirker vores klima. Det er derfor vigtigt at sikre optimalt udbytte i fødevareproduktionen. Gennem optimal bestøvning af afgrøder kan vi sikre udbyttestigning helt uden, at udlede ekstra gødning, pesticider og CO2.

LÆS MERE

MANGFOLDIGHED

Med målet om mangfoldighed skal vi beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer. Gennem bestøvning og etablering af bivenlige tiltag, arbejder biavlerne for øget mangfoldighed i naturen. I Danmark er der fundet knap 300 arter af bier, som strækker sig over små og op til store robuste bier.

LÆS MERE