Foredrag

Vi har inviteret oplægsholdere fra ind- og udland, så du kan få nyeste viden. I de to sale med plads til flere hundrede tilhørere forsøger vi både at præsentere emner til de nyere biavlere og de meget erfarne biavlere. Du kan selvfølgelig stille spørgsmål, og måske endda få en snak med oplægsholderen efter oplægget.

I de to foredragssale vil du kunne vælge mellem i alt 16 foredrag. I år vil du blandt andet kunne opleve:

 

Lørdag den 2. marts

Sal 1 Bæredygtig biavl

 

Sal 2 Praktisk biavl

 

10.00-10.05

 

Velkomst

 

Velkomst

 

10.05-10.50 Per Kryger AU og Annette Bruun Jensen KU Lise Hansted, Danmarks Biavlerforening

Kan overvågning af skadegørere bidrage til bedre sundhed i vores danske bier?

 

Bestøvning af hestebønner og lupin.

 

11.00-11.45 Hjalte Ro-Poulsen, Københavns Universitet Kim Jacobsen

Vilde bier og honningbier i semi-naturlige habitater i Danmark.

 

Hvordan vi kan reducere vinterdødeligheden.

 

12.00-13.30

Frokost

 

14.00-14.45 Hans Jørn Kolmos, Overlæge og biavler Dr. Paul Siefert, Bee Research Institute Oberursel

Pas på bierne, de passer på dig.

 

Honningbiers adfærd i bistadet: indsigt gennem videooptagelser
15.00-15.45 Yoko Dupont, Aarhus Universitet Nikolas Pithan, Norge

Blomster til bier og andre insekter.

 

Erhvervsbiavl 61° Nord.

 

 

Søndag den 3. marts

Sal 1 Biavlsprodukter

 

Sal 2 Praktisk biavl

 

10.00-10.50 Rolf Ytterdahl, Norge Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening

Pollen som et skikkelig biprodukt.

 

Det nye honningdirektiv, honningforfalskning og honningmarkedet.

 

11.00-11.45 Jonas Vind, Rigshospitalet Dr. Paul Siefert, Bee Research Institute Oberursel

Propolis’ og honnings potentielle effekt i behandling af insulinskrævende sukkersyge

 

Honningbiers adfærd i bistadet: indsigt gennem videooptagelser
12.00-13.30

Frokost

 

14.00-14.45 Hans Jørn Kolmos, Overlæge og biavler Nikolas Pithan, Norge

Kan vi anvende honning som lægemiddel i den moderne medicin.

 

Optimer de bedste dronninger i din biavl.

 

15.00-15.45 Keld Brandstrup, Danhoney Flemming Vejsnæs, Ole Kilpinen, Danmarks Biavlerforening

Fra biavler til honningdistributør.

 

Foreningens projekter og fremtidens varroabekæmpelse.

 

Der tages forbehold for programændringer.

 

Beskrivelse af foredrag

 

 • Kan overvågning af skadegørere bidrage til bedre sundhed i vores danske bier?
  Per Kryger AU og Annette Bruun Jensen KU
  Hvilke sygdomskim ligger i vores danske bier, hvordan kan vi erkende dem, og hvordan hindrer vi sygdomsudbrud? 

 

 • Vilde bier og honningbier i semi-naturlige habitater i Danmark
  Hjalte Ro-Poulsen, Københavns Universitet
  Der er rejst bekymring om hvorvidt honningbier (Apis mellifera) fra kommerciel biavl kan fortrænge vilde bier i beskyttede områder. Tørre, semi-naturlige levesteder som hedeområder og græsarealer er blandt de vigtigste levesteder for den vilde bifauna i Danmark. Biavlens indflydelse er blevet vurderet gennem eksperimentel introduktion af bistader til et af to artsrige, kalkholdige græsarealer og ved hjælp af en kombination af transektundersøgelser, bistadeprøver og metabarcoding. På otte hedeområder blev der opsat 40 time-lapse-kameraer ved overvågningsbevoksninger af lyng (Calluna vulgaris) gennem hele dens blomstringsperiode, og bestøvere blev identificeret ved hjælp af maskinlæring.

 

 • Pas på Bierne – de passer på dig
  Hans Jørn Kolmos, Professor, OUH, Forskningsenhed for Klinisk mikrobiologi
  Jeg er læge og biavler i min sparsomme fritid. I mit foredrag vil jeg fortælle om biernes liv, og hvad der som læge og forsker motiverer mig til at arbejde med disse forunderlige væsener. Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Derfor er det dybt bekymrende, at man i disse år overalt i verden registrerer massedød blandt bier og andre insekter. Hvad er årsagen? Hvad betyder det os for mennesker? Og hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?

 

 • Blomster til bier og andre insekter
  Yoko Dupont, Aarhus Universitet
  Det er blevet populært at plante for bier og biodiversitet, både i byområder og i landbrugslandet. Men hvordan griber man det bedst an? Foredraget vil inddrage ny viden om vigtige bi-blomster fra igangværende forskningsprojekter, samt præsentere muligheder for at lave bi-venlige blomsterarealer i Danmark.

 

 • Bibestøvning i hestebønner og lupin
  Lise Hansted, Danmarks Biavlerforening
  Det er blevet mere almindeligt at så proteinafgrøder på markerne i de senere år. Nogle af dem har brug for biernes bestøvning, og de vil kunne give en ekstra indtægt for bestøvningsbiavlere. Lise vil fortælle om Danmarks Biavlerforenings undersøgelser af bestøvning af hestebønne og lupin og om honningbiernes og andre biers betydning for deres bestøvning.

 

 • Hvordan vi kan reducere vinterdødeligheden
  Kim Jacobsen, Biavler og skribent af månedens arbejde
  Der er mange myter i biavl, vi lærer dem på begynderkursuset og læser dem i bøger og tidskrifter. Nogle af myterne er små søde harmløse historier, andre er skyld i at danske biavlere mister tusindvis af bifamilier hvert eneste år, fordi det vi tror vi ved ikke er helt sandt. Jeg vil i dette foredrag tale om de 3 myter, som har dræbt flest af mine bier, og hvad jeg gør for at slippe fri af deres greb og komme under 5 % vinterdødelighed.

 

 • Honningbiers adfærd i bistadet: indsigt gennem videooptagelser
  Dr. Paul Siefert, Bee Research Institute Oberursel
  Dr. Paul Siefert fra Biforskningsinstituttet Oberursel har udviklet en videoobservationsmetode til at registrere de fysiske processer i bifamilien: Hvordan bier opvarmer og køler, opbevarer nektar og pollen, kannibaliserer yngel eller udfører hygiejnisk adfærd. Alle bør se hans højopløselige videoer af biens udvikling, hvor varroa og voksmøl bidrager til at gøre videoerne til en sand “bi-thriller”.

 

 • Erhvervsbiavl 61° Nord
  Nicolas Pithan, Norge
  Hvordan opnår man høj gennemsnitshøst under krævende forhold.

 

 • Pollen som et fantastisk biprodukt
  Rolf Ytterdahl, Norge

 

 • Propolis’ og honnings potentielle effekt i behandling af insulinskrævende sukkersyge
  Jonas Vind, Rigshospitalet

 

 • Honning som lægemiddel
  Hans Jørn Kolmos, Professor, OUH, Forskningsenhed for Klinisk mikrobiologi
  Jeg vil også tale om honning som et lægemiddel, vi kan bruge i kampen mod sygdomsfremkaldende bakterier. Hvordan laver bierne deres honning? Hvordan virker honning bakteriedræbende? Og hvordan kan vi i den moderne medicin bruge honning til behandling af bl.a. kroniske sår?

 

 • Fra biavler til honningdistributør
  Keld Brandstrup, Danhoney
  Da honningkrisen ramte besluttede en gruppe biavlere sig for at skabe et samarbejde om afsætning af honning. I dag sælges deres honning over hele landet. Du kan i dette oplæg høre om honningkrisen, samarbejdet, honningkvalitet og lanceringen af dansk flydende honning.

 

 • Det nye honningdirektiv, honningforfalskning og honningmarkedet
  Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening
  Markedsprisen på honning er styrtdykket over det meste af Europa. Alt imens importeres stadig mere honning til Europa, der er under mistanke for forfalskning. Dette har fået de Europæiske biavlere til at råbe vagt i gevær, og EU er på vej til at opdatere honningdirektivet, hvilket betyder nye regler for produktion og handel med honning i hele EU. I dette oplæg for du et overblik over honningmarkedet og hvad der gøres for bekæmpe forfalsket honning.

 

 • Honningbiers adfærd i bistadet: indsigt gennem videooptagelser
  Dr. Paul Siefert, Bee Research Institute Oberursel
  Dr. Paul Siefert fra Biforskningsinstituttet Oberursel har udviklet en videoobservationsmetode til at registrere de fysiske processer i bifamilien: Hvordan bier opvarmer og køler, opbevarer nektar og pollen, kannibaliserer yngel eller udfører hygiejnisk adfærd. Alle bør se hans højopløselige videoer af biens udvikling, hvor varroa og voksmøl bidrager til at gøre videoerne til en sand “bi-thriller”.

 

 • Optimer de bedste dronninger i din biavl
  Nicolas Pithan, Norge
  For at drive en effektiv biavl skal dronningerne have høj kvalitet.

 

 • Foreningens projekter og fremtidens varroabekæmpelse
  Ole Kilpinen og Flemming Vejsnæs, Danmarks Biavlerforening

 

 

 

 

Yderligere program og beskrivelse for foredrag følger snarrest.

 

 

 


< TILBAGE