UNDERVISNINGSMATERIALE

Bier er fantastiske – og de er fantastiske at bruge i undervisningen. Et undervisningsforløb om bier giver store muligheder for en spændende undervisning med engagerede elever. Biernes liv og samfund rummer en masse fantastiske naturhistorier. At kende naturen er også at kende til de mindste insekter og deres adfærd. Her giver honningbien spændende muligheder. På disse sider har vi samlet et udvalg af Danmarks Biavlerforenings undervisningsmaterialer om bier og bestøvning. Bier og biavl kan bruges på mange måder i undervisningen. Vi har samlet et lille udvalg af eksempler på, hvordan andre har brugt bierne og biavl i undervisningen.


MAN KAN IKKE VÆRE FOR UNG TIL BIER

Man kan ikke være for ung til bier. Bier er nogle spændende små dyr. Og de er meget vigtige, for de bestøver mange blomster både i naturen og på markerne. Fordi de bestøver blomsterne kan både vi og mange af dyrene i naturen få mad. Og så får vi naturligvis også honning fra bierne.

LÆS MERE

BI ELLER HVEPS?

Bi eller hveps? – Lær at kende forskel

LÆS MERE

BI LIDT – LIDT OM BIER

Bi lidt – Lidt om bier” er en PDF omhandlende bier og deres liv, hvordan en bifamilie hænger sammen, bistik og meget mere. Download den fulde PDF på siden.

LÆS MERE

BIER PÅ SKEMAET ER SAGEN

Af anne-marie jacobsen, Leder af Udflytterbørnehaven Frihedslyst

Udflytterbørnehaven Frihedslyst har høstet gode erfaringer med at inddrage biavl i det pædagogiske arbejde, blandt andet har børnenes interesse for bierne overrasket.

LÆS MERE

DET FLYDER MED SKOLEMÆLK OG HONNING

Helt oppe i nord, midt i den skønne nordjyske natur, hvor træerne hælder mod øst, der finder vi den lille Skallerup Friskole.

LÆS MERE

HONNING I LANGE BANER

600 meter – så lang var den honningmad, som eleverne fra Skolen på Duevej serverede ved skolens 109 års fødselsdag.

LÆS MERE

OBSERVATIONSSTADET I UNDERVISNINGEN

Observationsstadet i undervisningen” er en PDF omhandlende bier og hvordan man kan observere dem og deres adfær. I PDF’en kan du læse om hvordan et observationsstad bygges og hvordan du kan lave dine egne observationer med det.

LÆS MERE

STUDER BIER OG BLOMSTER I STEREOLUP

Download PDF’en og lær at under søge bier og blomster ved at bruge et stereolup.

LÆS MERE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL SKOLEBRUG

Undervisningsmateriale til skolebrug

Download PDF’en og læs blandt andet om biens betydning for naturen og deres arbejde på de forskellige årstider.

LÆS MERE