NYHEDER 2021


16. april 2021

Information om retningslinjer i forbindelse med Corona

Retningslinjer for at mindske udbredelsen af Corona påvirker også mulighederne for aktiviteter i de lokale biavlerforeninger. Her kan du læse de gældende regler.

LÆS MERE

25. marts 2021

Honninger søges til svensk forskningsprojekt

Kunne du tænke dig at få analyseret ægtheden af din honning og samtidig være med i et svensk forskningsprojekt om honnings geografiske og botaniske oprindelse?

LÆS MERE

25. marts 2021

Bliv verdensmester i fremstilling og markedsføring af biprodukter

Danmarks Biavlerforening søger deltagere til vores markedsføringsprojekt.

LÆS MERE

23. marts 2021

Åbent brev med anmodning om højnelse af det faglige niveau

Gennem længere tid har man kunnet følge en ufrugtbar debat med fejlbehæftede påstande om biavlen og honningbien som en trussel mod vilde bestøvere. En debat, som fjerner fokus fra de reelle trusler mod bestøverne. Danmarks Biavlerforening har valgt ikke at deltage aktiv i denne debat, som ofte har karakter af mudderkastning. Kun i enkelte tilfælde har vi valgt at rette de fejlagtige påstande, der bliver fremlagt.

LÆS MERE

18. marts 2021

Webinar om frøblandinger og blomsterstriber

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

15. marts 2021

Fælles opfordring om øget fokus på marknaturen

Dansk Ornitologiske Forening/BirdLife-Danmark (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) og Danmarks Biavlerforening har i dag fremsendt en fælles opfordring til ministre og folketingsmedlemmer med opfordring om mere fokus på marknatur i landbrugspakken.

LÆS MERE

14. marts 2021

Foråret kommer

I dagene 15.-19. marts omdeles forårets første udgave af tidsskriftet. I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvordan du kan hjælpe insekterne.

LÆS MERE

12. marts 2021

Webinar om honningkvalitet del 2

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

16. februar 2021

Webinar om salg af biernes produkter på markeder

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

15. februar 2021

Vinterens sidste tidsskrift er på vej

I dagene 15.-20. februar omdeles Tidsskrift for Biavl 2/2021. Her kan du bl.a. læse om en spændende beretning om, hvorfor vi kan takke bierne for, at der findes blå blomster.

LÆS MERE

10. februar 2021

Webinar: Bliv klogere på din honning og bliv en bedre honningproducent.

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

10. februar 2021

Ny rapport om golfbaners bivenlige muligheder

Danmarks Biavlerforening har i 2020 gennemført et projekt på Sorø Golfklubs bane. Projektets formål var at give klubben og dens gæster mere viden om værdien af de bivenlige tiltag, som allerede findes på golfbanens arealer, og som medvirker til at forbedre forholdene for bierne, samt at komme med forslag til yderligere tiltag.

LÆS MERE

27. januar 2021

Webinar om dronningens betydning for bifamilien

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

18. januar 2021

Årets første tidsskrift

I årets første udgave af Tidsskrift for Biavl omdeles i perioden 18.-22. januar.

LÆS MERE

13. januar 2021

Webinar om virus i danske bier

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

SE NYHEDER FRA ÅR:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011