NYHEDER 2021


22. december 2021

Information om retningslinjer i forbindelse med Corona

Retningslinjer for at mindske udbredelsen af Corona kan også påvirke mulighederne for aktiviteter i de lokale biavlerforeninger. Her kan du læse de gældende regler.

LÆS MERE

21. december 2021

Glædelig jul og godt nytår

Danmarks Biavlerforening ønsker landets biavlere og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår.

LÆS MERE

10. december 2021

Årets sidste tidsskrift er på vej

I dagene 13.-17. december bliver Tidsskrift for Biavl nr. 12 omdelt. I dette nummer kan du bl.a. læse en inspirerende beretning fra det britiske National Honey Show.

LÆS MERE

02. december 2021

Glæd din ven eller familie med et medlemskab i julegave

Kender du en, der går med en biavler i maven, eller kender du en biavler, der endnu ikke er blevet medlem? Så har du lige nu muligheden for at give et medlemskab i julegave.

LÆS MERE

02. december 2021

To spændende webinarer om tab af bifamilier

Danmarks Biavlerforening byder i december på to spændende online webinarer om tab af bifamilier. Ved webinarerne kan du møde to store kapaciteter inden for årsager til vintertab.

LÆS MERE

15. november 2021

November-nummeret er på vej

Frem til på fredag den 19. november vil tidsskriftet lande i postkasserne landet over. I dette nummer kan du bl.a. læse om det første års resultater fra markvildtprojektet.

LÆS MERE

22. oktober 2021

Oktobers tidsskrift

I Tidsskrift for Biavl nr. 10 kan du bl.a. læse om en svensk undersøgelse af det varmere klimas betydning for planters blomstring.

LÆS MERE

24. september 2021

Ejnar Nielsen kåret som danmarksmester i honning 2021

Ejnar Nielsen er netop blevet kåret som danmarksmester i honning. Det skete i forbindelse med et arrangement ved Madens Folkemøde.

LÆS MERE

18. september 2021

Efterårets første Tidsskrift for Biavl

I disse dage lander Tidsskrift for Biavl nr. 9 i din postkasserne.

LÆS MERE

24. august 2021

Tidsskriftet for august i din postkasse

I løbet af de seneste dage er Tidsskrift for Biavl nr. 8 landet i postkasserne. Sammen med tidsskriftet denne måned får du fem spændende foldere.

LÆS MERE

10. august 2021

Minister og ordfører i bidragten

Ved flere lejligheder har minister for fødevarer landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og fødevareordfører Erling Bonnesen (V) udtrykt ønske om at besøge en biavler. Danmarks Biavlerforening havde i dag inviteret dem begge til at besøge biavlen på Grantoftegaard ved Ballerup. På dagsordenen var særligt biernes bestøvning af proteinafgrøderne.

LÆS MERE

29. juli 2021

Skal din honning deltage i DM for honning?

I september kan du igen få din honning bedømt og måske vinde som en af de bedste.

 

LÆS MERE

21. juli 2021

Sommerlæsning på vej

I dagene 19.-23. juli lander Tidsskrift for Biavl 7 i postkasserne. I dette nummer kan du bl.a. læse om årets vintertabsundersøgelse og mulighederne for flydende honning i Danmark.

LÆS MERE

05. juli 2021

Danmarks Biavlerforening har fødselsdag idag

Danmarks Biavlerforening blev stiftet den 5. juli 1866, og kan således fejre 155års fødselsdag i dag. Da foreningen blev stiftet, var formålet blandt andet at udbrede biavlen og den Dzierzonske metode.

LÆS MERE

01. juli 2021

Kan du kende forskel på bier, hvepse og svirrefluer?

LÆS MERE

16. juni 2021

Sommerens første tidsskrift

I dagene 17.-22. juni lander Tidsskrift for Biavl 6 i postkasserne. I dette nummer kan du bl.a. læse, at en ny undersøgelse har vist, at biavl er en gevinst for klimaet.

LÆS MERE

20. maj 2021

Bivenligt webinar på biernes dag

I anledningen af biernes dag og udgivelsen af hæftet ”Bivenlig – inspiration og viden” inviteres alle interesserede til bivenligt webinar.

LÆS MERE

29. april 2021

Ny undersøgelse om overlap i biers fødekilder

Ny undersøgelse fra Aarhus Universitet identificerer hvilke truede arter af vilde bier, som muligvis kan være udsat for konkurrence fra honningbier.

LÆS MERE

26. april 2021

Årets vintertabs undersøgelse er nu åben

Vær med til at bestemme årets vintertab, og hjælp os med at klarlægge årsagerne til at vi mister bifamilier.

LÆS MERE

21. april 2021

Nye regler for honningsalg

Fra den 21. april i år skal biavlere ikke længere registreres hos Fødevarestyrelsen.

LÆS MERE

20. april 2021

April-nummeret er på vej

I dagene 20.-22. april vil det nye nummer af Tidsskrift for Biavl lande i medlemmernes postkasser. I dette nummer kan du bl.a. læse om nye regler for honningsalg.

LÆS MERE

17. april 2021

Genvalg til Arne T. Henriksen

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling den 17. april blev Arne T. Henriksen genvalgt som formand.

LÆS MERE

25. marts 2021

Honninger søges til svensk forskningsprojekt

Kunne du tænke dig at få analyseret ægtheden af din honning og samtidig være med i et svensk forskningsprojekt om honnings geografiske og botaniske oprindelse?

LÆS MERE

25. marts 2021

Bliv verdensmester i fremstilling og markedsføring af biprodukter

Danmarks Biavlerforening søger deltagere til vores markedsføringsprojekt.

LÆS MERE

23. marts 2021

Åbent brev med anmodning om højnelse af det faglige niveau

Gennem længere tid har man kunnet følge en ufrugtbar debat med fejlbehæftede påstande om biavlen og honningbien som en trussel mod vilde bestøvere. En debat, som fjerner fokus fra de reelle trusler mod bestøverne. Danmarks Biavlerforening har valgt ikke at deltage aktiv i denne debat, som ofte har karakter af mudderkastning. Kun i enkelte tilfælde har vi valgt at rette de fejlagtige påstande, der bliver fremlagt.

LÆS MERE

18. marts 2021

Webinar om frøblandinger og blomsterstriber

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

15. marts 2021

Fælles opfordring om øget fokus på marknaturen

Dansk Ornitologiske Forening/BirdLife-Danmark (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) og Danmarks Biavlerforening har i dag fremsendt en fælles opfordring til ministre og folketingsmedlemmer med opfordring om mere fokus på marknatur i landbrugspakken.

LÆS MERE

14. marts 2021

Foråret kommer

I dagene 15.-19. marts omdeles forårets første udgave af tidsskriftet. I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvordan du kan hjælpe insekterne.

LÆS MERE

12. marts 2021

Webinar om honningkvalitet del 2

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

16. februar 2021

Webinar om salg af biernes produkter på markeder

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

15. februar 2021

Vinterens sidste tidsskrift er på vej

I dagene 15.-20. februar omdeles Tidsskrift for Biavl 2/2021. Her kan du bl.a. læse om en spændende beretning om, hvorfor vi kan takke bierne for, at der findes blå blomster.

LÆS MERE

10. februar 2021

Webinar: Bliv klogere på din honning og bliv en bedre honningproducent.

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

10. februar 2021

Ny rapport om golfbaners bivenlige muligheder

Danmarks Biavlerforening har i 2020 gennemført et projekt på Sorø Golfklubs bane. Projektets formål var at give klubben og dens gæster mere viden om værdien af de bivenlige tiltag, som allerede findes på golfbanens arealer, og som medvirker til at forbedre forholdene for bierne, samt at komme med forslag til yderligere tiltag.

LÆS MERE

27. januar 2021

Webinar om dronningens betydning for bifamilien

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE

18. januar 2021

Årets første tidsskrift

I årets første udgave af Tidsskrift for Biavl omdeles i perioden 18.-22. januar.

LÆS MERE

13. januar 2021

Webinar om virus i danske bier

På grund af corona-situationen er der for tiden ikke de samme muligheder for at mødes og afholde foredrag i de lokale biavlerforeninger. Danmarks Biavlerforening tilbyder derfor løbende foredrag i form af weBInar’er.

LÆS MERE